VANKEINHOIDON PERUSTUTKINTO  


 

Vankeinhoidon perustutkinto on ammatillinen koulutus vankiloiden valvonta- ja ohjaustehtäviin. Tutkinnon laajuus on 53 opintoviikkoa ja siihen kuuluu opintoja Vankeinhoidon koulutuskeskuksessa (VHKK) sekä käytännön opintoja ja työharjoittelua vankiloissa.

Tutkinnon suorittaneilla on perusvalmius tehdä monipuolista ja vuorovaikutteista valvonta- ja ohjaustyötä.

Vankeinhoidon perustutkinnolla vuorottelevat kontaktiopetus, työssä oppiminen ja itsenäinen opiskelu.