VHKK:N ORGANISAATIO 

 

Vankeinhoidon koulutuskeskuksen organisaatioRangaistuksen täytäntöönpanon organisaatio

Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto

Vankeinhoidon koulutuskeskus

 

Rikosseuraamusvirasto

 

Vankeinhoitolaitos

 

Vankilat
Vankisairaalat

Oikeudellinen
yksikkö

Hallinto-
yksikkö

Kriminaalihuolto-
laitos

 

Aluetoimistot