Kriminologisen kirjaston uusimmat hankintaluettelot

 

 

1/2004 2/2004 3/2004 4/2004
1/2005 2/2005  3/2005 4/2005
5/2005 6/2005 1/2006 2/2006
3/2006 4/2006

 

Jokaisen luettelon alussa on kirjaston luokituskaavio, josta näkyy mihin luokkaan on tullut uutta aineistoa.

 

Kriminologisen kirjaston luokituskaavio

 • I:1 Tietosanakirjat 
 • I:2 Sanakirjat 
 • I:2A Erikielten sanakirjat ja sanastot 
 • I:2B Monikieliset sanakirjat ja sanastot
 • I:2C Sivistys-, synonyymi-, slangi-, frekvenssi- ja lyhenne - ja etymologiset sanakirjat ja sanastot 
 • I:2D Eri alojen sanakirjat ja sanastot, joissa sanojen tai termien merkitykset on esitelty lyhyin määritelmin 
 • I:2E Mietelauseet ja sitaattikokoelmat sekä lentävät lauseet ja siivekkäät sanat 
 • I:3 Bibliografiat 
 • I:4 Kirjastotoimi, arkistot I:5 Muut hakuteokset 
 • I:5A Asiakirjakaavakokoelmat ja -oppaat 
 • I:5B Henkilöhakemistot ja matrikkelit 
 • I:5C Lakiteokset ja oikeusoppaat
 • I:5D Lääketieteen, terveyden ja psykologian yleisteokset 
 • I:5E Moniosaiset historiateokset 
 • I:5F Oikeakielisyysoppaat 
 • I:5G Osoitteistot 
 • I:5H Tilastot, taulukot ja luokitukset 
 • I:5I Tutkielman laadintaoppaat 
 • I:5J Vuosikirjat ja kalenterit
 • I:5K Sekalaiset käsikirjat, oppaat ym
 • I:5L Kartat 
 • I:6 Kurssikirjat 
 • II Vankeinhoidon tutkielmat 
 • II:1 Muualla tehdyt opinnäytetyöt 
 •  III Kotimaiset sarjat
 • IV Komiteamietinnöt
 •  IV:1 Erilaiset muistiot 
 • V Ulkomaiset sarjat ja virallisjulkaisut 
 • VI Tilastot 
 • VII:1 Lakikirjat 
 • VII:2 Oikeustapauskokoelmat
 • VII:3 Asetuskokoelmat
 • VII:4 Eduskunnan asiakirjat 
 • IX:1 Taloustiede EU (EY) 
 • IX:2 Tilastotiede. Tutkimusmenetelmät 
 • IX:3 Valtio-oppi. Politiikka 
 • IX:4 Hallinto-oikeus. Julkinen hallinto. 
 • IX:5 Sosiologia 
 • IX:6 Sosiaalipolitiikka
 • IX:7 Oikeustiede
 • IX:8 Kriminologia. Kriminaalipolitiikka
 • IX:9 Vankeinhoito
 • IX:10 Lääketiede. Terveydenhoito
 • IX:11 Psykologia
 • IX:12 Kasvatustiede. Opetus. Vapaa-aika 
 • IX:13 Suomen kieli. Kirjallisuuden tutkimus 
 • IX:14 Tiedotusoppi 
 • IX:15 Historia, elämäkerrat 
 • IX:16 Kaunokirjallisuus
 • IX:17 Varia (=sekalaista) 
 • X:1 Videofilmit 
 • X:2 Äänitteet 
 • X:3 Diat, opetuskalvot 
 • X:4 CD-rom