KIRJASTON PALVELUT 

 
Lainaus Tietopalvelu  |  Kaukopalvelu Kirjastoesittelyt Palveluhinnasto
Lainaus

Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla, mutta etusijalla ovat ns. kehysorganisaatiossa eli oikeusministeriössä ja oikeusministeriön hallinnonalan virastoissa ja laitoksissa työskentelevät henkilöt ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen opiskelijat.

Jokaisen kehysorganisaatioon kuulumattoman kirjaston käyttäjän on täytettävä lainauskortti, jossa hän sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöä. Henkilötietojen tarkistamista varten tulee esittää virallinen henkilöllisyystodistus.

Kirjastosta annetaan kotilainoja. Niitä ei saa luovuttaa toiselle henkilölle. Lainaksi annetut teokset on palautettava määräajan kuluessa.

Kirjastosta lainattavien julkaisujen ja äänitteiden laina-aika on 4 viikkoa. Videofilmien laina-aika on 1 viikko. Kurssikirjojen laina-ajoista sovitaan erikseen. Lainojen laina-ajat vahvistaa kirjastonhoitaja. Videoita lainataan vain kehysorganisaation henkilöstölle.

Laina-ajan päätyttyä lainan voi uusia, ellei siihen ole tullut varausta. Muussa tapauksessa laina on palautettava viipymättä.

Lainaustoimiston yhteystiedot
Puh. 010 366 5054
Fax. 010 366 5020
krilokirjasto @ om.fi   (jätä välilyönnit pois)

<< takaisin
 Kaukopalvelu

Kirjaston kokoelmista lähetetään kaukolainoja ja jäljenteitä muille kirjastoille. Kaukopalvelussa noudatetaan yleisiä voimassaolevia kaukopalveluohjeita. Kirjasto välittää kaukolainoja ulko- ja kotimaisista kirjastoista virkakäyttöä varten vain oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston, Vankeinhoitolaitoksen, Kriminaalihuoltolaitoksen sekä RIkosseuraamusalan koulutuskeskuksen henkilökunnalle ja opiskelijoille. Kirjasto ei toimita kaukolainoina käsikirjallisuutta, harvinaiskirjallisuutta eikä kurssikirjallisuutta. Asiakkaiden on varauduttava kahden viikon toimitusaikaan.

Kaukopalvelu on maksullista toimintaa ja hinnat on ilmoitettu palveluhinnastossa.

Kaukopalvelun yhteystiedot
Puh. 010 366 5054
Fax: 010 366 5020
krilokirjasto @ om.fi  (jätä välilyönnit pois)

<< takaisin
 Tietopalvelu

Kirjastosta tehdään tiedonhakuja tietokannoista vain kehysorganisaation henkilökunnalle. Tiedonhaut on tarkoitettu ainoastaan virkakäyttöä varten ja ovat kehysorganisaation henkilökunnalle maksuttomia. Ulkopuolisille tiedontarvitsijoille voidaan tehdä mahdollisuuksien mukaan listauksia kirjaston aineistotietokanasta.  Viitteet lähetään esim. sähköpostitse.
 

Kirjastonhoitaja Tuomo Silenti
Puh. 010 366 5056
Fax: 010 366 5020
tuomo.silenti @ om.fi  (jätä välilyönnit pois)

<< takaisin


 

Kirjastoesittelyt

Kirjastoesittelyjä oman kehysorganisaation henkilöstölle ja muille rikosseuraamusalasta kiinnostuneille tehdään sopimuksen mukaan.

Kirjastonhoitaja Tuomo Silenti
Puh. 010 366 5056
Fax: 010 366 5020
tuomo.silenti @ om.fi  (jätä välilyönnit pois)

<< takaisin


Palveluhinnasto

Valokopiot ja faksit  (sis. alv. 22%)

Itsepalvelukopiot A4

0,20 €

Itsepalvelukopiot A3

0,40 €

Valokopiot A4

0,70 €

Valokopiot A3

0,90 €
Faksit kotimaahan

1. sivu

2,00 €

seuraavat sivut

1,00 €
Faksit ulkomaille

1. sivu

3,00 €

seuraavat sivut

1,50 €
Kirjastomaksut (alv. 0%)

Lainat kirjaston omista kokoelmista itse haettuna ovat maksuttomia

Kaukopalvelu

Kaukolainat kotimaahan

7,00 € /nide

Kaukolainat ulkomaille

10,00 €/nide
Palauttamaton aineisto

Palauttamatta jääneestä, kadonneesta tai vahingoittuneesta kirjastomateriaalista veloitetaan käypä kirjakauppahinta tai arvio lisättynä 10,00 € hankintakuluilla

Postikulut (sis. alv. 22%)

Kaikista maksullisista toimitteista peritään postikulut, vähintään 2,00 €

Kirjaston maksullisista suoritteista maksuja peritään kaikilta muilta kirjastonkäyttäjiltä paitsi oikeusministeriössä ja oikeusministeriön hallinnonalan virastoissa ja laitoksissa työskenteleviltä henkilöiltä.
päivitys 01.01.2007

« takaisin