LINKIT 
Kirjastoja ja kokoelmatietokantoja

 

Koti- ja ulkomaiset kirjastot www.kirjastot.fi/
Eduskunnan kirjasto www.eduskunta.fi/kirjasto/index.html
Helka on Helsingin yliopiston kirjastojen yhteinen aineistoluettelo www.helsinki.fi/helka/
Suomen kansallisbibliografia fennica.linneanet.fi/
Historiallinen sanomalehtikirjasto 1771-1860 digi.lib.helsinki.fi/
 

Tietokantoja

 

Suomi tietokanta www.suomi.fi
EU-aiheinen linkkitietokanta Elevi elevi.joensuu.fi
Edilex on jatkuvasti päivitettävä ajantasainen Suomen lainsäädännön tietopalvelu www.edilex.fi
FINLEXin ajantasainen säädöstietokanta www.finlex.fi
Lovdata Norjan lakitietokanta www.lovdata.no
HM Prison Service www.hmprisonservice.gov.uk/
Biblioteket ved Insitutt for kriminologi og rettsssosiologi (Norja) www.ub.uio.no/ujur
Kriminalvårdsstyrelsen / Biblioteket (Ruotsi) www.kvv.se
Kriminalomsorgens utdanningssenter / Biblioteket (Norja) www.krus.no/bibliotek
Det Juridiske Fakultet /Kriminalistisk Bibliotek (Tanska) www.jur.ku.dk/biblioteker
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning www.can.se
Brottsförebyggande rådet www.bra.se
Natonal Criminal Justice Service  www.ncjrs.org/search.html
Bibliography of Nordic Criminology bibliography.nsfk.org
European Prison Education Association  www.epea-projects.org/
The Centre for Crime & Justice Studies www.crimeinfo.org.uk/
World Criminal Justice Library Electronic
Network

 

www.andromeda.rutgers.edu/~wcjlen/WCJ

 

   « takaisin