Julkaisut

Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisuja käytetään oppikirjoina mm. sosiaalityöntekijöiden, terveydenhoitajien, poliisien, erityisopettajien ja diakonien koulutuksessa, lukioissa ja ammattikouluissa.

Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisut toimittaa ja julkaisutoiminnasta vastaa suomen kielen opettaja Marjaana Kempas, puh. 01036 65064, joka käy pyynnöstä oppilaitoksissa kertomassa vankilakirjallisuudesta.
Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta voitte tilata julkaisuluettelon "VHKK:n julkaisut 1986-99" tai VHKK:n esitteen, jossa on tiedot kursseista ja koulutettujen määristä. Saatavana myös englannin- ja venäjänkielisenä. Tilastotietoja löydätte myös vuosikertomuksista 1976-2002.
Myynnissä olevia julkaisuja myyvät hyvin varustetut kirjakaupat. Tietosanoman kustantamat kirjat voitte ostaa Arthousen kirjamyymälästä (Bulevardi 19 C, Helsinki, puh. 09 - 693 1727 tai asiakaspalvelu 0800-12500 tai sähköpostilla: [email protected]).
Loppuunmyytyjä julkaisuja voitte lainata Vankeinhoitolaitoksen kirjastosta, joka sijaitsee Tikkurilassa Vankeinhoidon koulutuskeskuksen yhteydessä, 
puh. 01036 65054. Kirjasto antaa myös kaukolainoja ja julkaisee viisi uutuusluetteloa vuodessa.

Monia loppuunmyytyjä julkaisuja on vielä Vhkk:n varastossa, koska olemme ostaneet kustantajien varaston pohjia.

Julkaisut on ryhmitelty seuraavasti:
VANGIT KIRJOITTAVAT ELÄMÄSTÄÄN
VANGIN OMAISET ILMAISEVAT TUNTEITAAN
TYÖNTEKIJÄT KERTOVAT VANKEINHOITOTYÖSTÄ
PSYKOLOGIA JA SOSIOLOGIA
NUORET RIKOKSENTEKIJÄT JA OPISKELU
JÄLKIHUOLTO
HISTORIA
OIKEUS, LAKI JA VANKEINHOITO
VANKILAKIELI JA -KULTTUURI, VÄHEMMISTÖRYHMÄT
KANSAINVÄLISET JULKAISUT JA OPPIKIRJAT
OPPIMATERIAALIT

Lue, tallenna tai tulosta tästä lista julkaisuista (209kt)
Julkaisulista

Verkkojulkaisuja
Maura Haimola
Pro gradu-tutkielma
Helsingin yliopisto
Poliittinen historia
Toukokuu 2004

Viikin vankisiirtola (482 kt pdf)

Tutkielma maataloustyön merkityksestä suomalaisessa vankeinhoidossa
1930- ja 40-luvuilla