KIRJASTON KOKOELMAT   Julkaisusarjat
Rikollisuus- ja vankitilastoja
  Opinnäytetyöt
Videot
  Uusi kriminaalihuolto-lehti
Hankinta
  Aikakauslehdet
Verkkojulkaisut

Kirjaston aineistotietokanta on käytettävissä vain intranetissä.

Kokoelmat koostuvat yleis- ja  varastokokoelmasta sekä ylijohtajien 
Adolf Grotenfeltin (n. 1900 nidettä) ja  K.J. Långin kokoelmista (n. 5000 nidettä), 
videofilmeistä, lehtileikkeistä (n. 20 hm) ja aikakauslehdistä (n. 1000 vol.). 

Kirjastolla on oma luokituskaavio ja luetteloitu materiaali on asiasanoitettu käyttämällä Yleistä suomalaista asiasanastoa, jota on täydennetty tarvittaessa alan sanastolla.

« sivun alkuun


Julkaisusarjat

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksella on ollut julkaisutoimintaa vuodesta 1977 lähtien. 
Julkaisuja voit ostaa kirjastosta, Vernissakatu 2 A, 2. krs tai
tilaamalla osoitteesta [email protected]  (postitus- ja käsittelykulut 5 € )

 
 

Julkaisusarjat 2004 -

Acta Poenologica -sarja 2004-
Vankilakulttuuri -sarja 2004 -
Tutkielmat ja selvitykset (verkkojulkaisuja) 2004 -
Oppikirja -sarja 2001 -

Julkaisusarjat 1984-2003:

Julkaisut 1984-2003
Opetusmonisteet 1987-2000
Kansainväliset julkaisut 1994-1997

Julkaisusarjat 1977-1983

« sivun alkuun

 

Opinnäytetyöt

Kirjastossa on vankeinhoitotutkinnon opinnäytetyöt, joista vanhimmat ovat vuodelta 1949. 

Uudistetun vankeinhoitotutkinnon tutkielmia ja selvityksiä vuosilta:

1991   1993   1994   1996   1999   2001   2002  2005

« sivun alkuun

 


 

Uusi Kriminaalihuolto - lehden sisällysluettelot ja artikkeleita 

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto ja Kriminaalihuoltoyhdistys julkaisivat yhdessä vuosina 1984-2000 Uusi Kriminaalihuolto -lehteä. Osa artikkeleista on skannattu.

1984 84/1 84/2 84/3 84/4
1985 85/1 85/2 85/3 85/4
1986 86/1 86/2 86/3 86/4
1987 87/1 87/2 87/3 87/4
1988 88/1 88/2 88/3 88/4
1989 89/1 89/2 89/3 89/4
1990 90/1 90/2 90/3 90/4
1991 91/1 91/2 91/3 91/4
1992 92/1 92/2 92/3 92/4
1993 93/1 93/2 93/3 93/4
1994 94/1 94/2 94/3 94/4
1995 95/1 95/2 95/3 95/4
1996 96/1 96/2 96/3 96/4
1997 97/1 97/2 97/3 97/4
1998 98/1 98/2 98/3 98/4
1999 99/1 99/2 99/3 99/4
2000 00/1 00/2
« sivun alkuun

Aikakauslehdet

Kirjastoon tulee n. 100 rikosseuraamusalan ja n. 90 lähialojen aikakauslehteä. Ne sijaitsevat lehtikokoelmassa eikä niitä anneta kotilainaan.
  Ulkomaiset aikakauslehdet
  Kotimaiset aikakauslehdet
  Suomalaisia verkkolehtiä
 Ulkomaisia verkkolehtiä

« sivun alkuun  


Videot
Kokoelmissa on n. 300 filmiä, jotka käsittelevät etupäässä vankeinhoitoa, ensiapua, huumausaineita, päihdeongelmaisten hoitoa ja itsepuolustusta. Joukossa on myös vanhoja suomalaisia klassikkoelokuvia.

Videot on sijoitettu omaksi kokoelmakseen videohuoneeseen. Niitä lainataan vain kehysorganisaation henkilöstölle. Videoita voi katsella kirjaston aukioloaikana videohuoneessa ilmoittamalla siitä etukäteen.

« sivun alkuun


Rikollisuus- ja vankitilastoja

Kriminalstatistik. Danmark. ISSN 1600-843X
Kriminalvårdens officiella statistik. Sverige. ISSN 1400-2167
Norges officielle statistikk. ISSN 0809-0742
Oikeustilastollinen vuosikirja. ISSN 0784-8366
Rikollisuustilanne. ISSN 0357-1556

Seuraavasta linkistä pääset Tilastokeskuksen verkkopalveluihin ja tarkemmin Tilastokirjaston oikeus- ja rikostilastot sivulle. 

http://tilastokeskus.fi/tk/kk/tilastolahteet/aiheittain_23

Tässä linkki kansainvälisiin vankitilastoihin. Ylläpitäjänä King´s College London.

http://www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/

« sivun alkuun

 

Hankinta
Kirjasto hankkii, tallettaa ja asettaa käyttöön tietoresursseja kriminaalitieteiden alueelta vuotuisen uutuuskartunnan ollessa n. 600 nidettä.

Hankinnoissaan kirjasto ottaa huomioon kaikki oikeustieteiden, yhteiskuntatieteiden ja käyttäytymistieteiden lohkot erityisesti siltä osin kuin niitä opetetaan vankeinhoidon täydennys- ja tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Muuta alaan liittyvää sekä lähialojen kirjallisuutta hankitaan erityisesti ajankohtaisten kontrollipolitiikassa tapahtuvien uudistusten alueelta siten, että eri näkemykset ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina.

Tähän ryhmään sisältyvät myös vankiloita, vankilaelämää ja kriminaalihuoltoa koskevat muistelmat, dokumentit, pamfletit, elämäkerrat ja kaunokirjallisuus.

Hankinta tapahtuu yhteistyössä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen opettajien kanssa. Kirjasto ottaa mielellään vastaan hankintaehdotuksia, joita voi lähettää faxilla (010 366 5020) tai sähköpostilla
krilokirjasto @ om.fi (jätä välilyönnit pois)

« sivun alkuun

<<takaisin